Senaste nytt

Nytt stadgeförslag
Vid månadsmötet 2019-01-10 presenterade styrelsen ett reviderat förslag på nya stadgar så att Damklubben kan integreras i verksamheten. Stadgeförslaget kommer fortsatt diskuteras på kommande månadsmöte med ambitionen att beslut om stadgeändring kan fattas på mars månads månadsmöte.

Läs mera om förslaget: