Slottsgatan 19

Westerås Arbetareförening äger fastigheten Märta 22 på Slottsgatan 19 i Västerås. Fastigheten består av ett gatuhus i tre våningar, ett gårdshus i en våning samt en innergård med parkeringsplatser. Total lokalyta är 630 kvm, varav 190 kvm disponeras för föreningsverksamheten.

Föreningen disponerar samlingslokaler på bottenvåningen i gatuhuset. Resten av ytorna är uthyrda som kontor.

 

Gatuhuset uppfördes 1895 åt glasmästaren A F Scherdin och köptes av Westerås Arbetareförening 1955.

Under årens lopp har föreningen varit inhyrd i olika lokaler runt om i Västerås men också ägt två egna fastigheter, Stora gatan 44 B och Hamngatan 18.