Westerås Arbetareförening

Välkommen till Westerås Arbetareförenings hemsida. Här finns information om föreningens aktiviteter och vilka vi är. Du som är medlem och loggar in får tillgång till mer information. Har du problem med inloggningen hör av dig via mejl till waf@slottsgatan19.se så hjälper vi dig.

ÅRSMÖTEN HAR HÅLLITS

Tre digitala årsmöten för Westerås Arbetareförening, Herrklubben samt Damklubben har hållits och avslutades 29 mars -21. Frågor att ta ställning till var att godkänna Års- och revisionsberättelser, bevilja ansvarsfrihet för styrelserna, förlänga mandattiderna för styrelser och övriga uppdrag fram till årsmöten 2022 samt ge fullmakt för repektive styrelser att vid uppkomna vakanser själva i samarbete med sina valberedningar göra kompletteringsval.
Valdeltagandet lågt men samtliga 37 som röstade ställde sig utan reservationer bakom förslagen. I enlighet med detta har tre årsmötesprotokoll upprättats.

Styrelsernas medlemmar och övriga uppdrag redovisas på respektive hemsida.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.