Aktiviteter

Förutom regelbundna månadsmöten och klubbaftnar sker följande aktiviteter inom Herrklubben:

Golf

  • KM i golf arrangeras normalt i augusti/september
  • Kanonslaget i golf arrangeras i början av hösten gemensamt med brödraföreningarna i Örebro, Arboga, Stockholm, Visby och Norrköping. Arrangemanget sköts omväxlande av föreningarna. Även Damklubben samt respektive får delta.

Bowling

  • KM i bowling arrangeras under hösten.

Matlagning

  • Ett par matlagningsgäng träffas regelbundet i föreningens lokaler. Hur ofta och hur man fixar maten avgör varje gäng. Kök och lokal är disponibel under förutsättning att gänget består av bröder i klubben, att ordningen är god och att lokalerna städas efter aktiviteten. Möjlighet att gå med i befintliga gäng kan finnas, men även nya grupper kan skapas.

Travresa

  • Varje år I februari/mars försöker vi anordna en travresa till Sundbyholm. Subventionerad buss från föreningen, förtäring och spel på travet bekostas av var och en.

Har du idéer på andra gemensamma aktiviteter så hör av dig till någon i styrelsen. Det mesta kan vi göra på egen hand, men det är trevligare att göra det i en gemenskap.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.