WAF

Verksamheten i Westerås Arbetareförening (WAF) bedrivs i Herr- respektive Damklubben. WAF är överordnad instans och hanterar gemensamma frågor samt förvaltar fastigheten.

Aktuellt - senaste nytt

Under 2022 har representanter för Herr- respektive Damklubb samt WAF-styrelsen arbetat med en översyn av föreningens stadgar. Målsättningen var att skapa stadgar som är mer moderna i språket och bättre anpassade till dagens verklighet.

WAF-styrelsen har enhälligt ställt sig bakom förslaget som tagits fram. Klicka på länken WAF Stadgar FÖRSLAG för att se förslaget.

Enligt gällande stadgar ska förslaget till nya stadgar diskuteras vid två på varandra följande medlemsmöten för att kunna antas vid ett tredje möte.
Följande tidsplan gäller.
7 februari, första diskussionsmötet.
17 mars, andra diskussionsmötet.
12 april, dags för beslut. Detta sker i samband med ordinarie årsmöte i WAF.

Bo Lundkvist
Ordförande i WAF.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.