WAF

Verksamheten i Westerås Arbetareförening (WAF) bedrivs i Herr- respektive Damklubben. WAF är överordnad instans och hanterar gemensamma frågor samt förvaltar fastigheten.

Aktuellt - senaste nytt

Årsmöte 2023

Årsmöte avhölls onsdag 2023-04-12 kl. 14.00 i föreningens lokaler på Slottsgatan 19 i Västerås. Protokoll från mötet hittar du under fliken Årsmöten. Förutom sedvanliga val belutades också att det nya stadgeförslaget (se under fliken Stadgar) antogs. Vilka som sitter i den nya styrelsen, och deras roller där, hittar du under fliken Styrelse.

Westerås Arbetareförening

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.