Om WAF

Arbetareföreningar i Sverige

En arbetareförening är en sammanslutning av arbetare som bildats i syfte att främja eller tillvarata gemensamma intressen, bland annat genom att bilda medlemmarna genom anordnande av föredrag, sammankomster, studiecirklar och dylikt samt att hjälpa medlemmarna ekonomiskt genom sjuk-, begravnings-, resehjälps- och arbetslöshetskassor.

De första arbetareföreningarna i Sverige bildades i mitten av 1800-talet, bland annat i städer som Stockholm, Lund, Malmö och Norrköping.

Westerås Arbetarförening

Westerås Arbetareförening, WAF, bildades våren 1876 och hade sitt ursprung i en bildningscirkel som den från Stockholm inflyttade målaren W Nordh startade i början av 1870-talet. Redan från starten fick föreningen 134 medlemmar, varav 26 var kvinnor. Till ordförande valdes verkmästaren C Jansson. Sedan dess har WAF till dags dato haft ytterligare 28 ordföranden.

I de antagna stadgarna framgår syftet med föreningen:
”Föreningens syfte och ändamål är följande: att åstadkomma ett enande samband mellan arbetare i detta ords vidsträcktaste betydelse, att på lämpligaste sätt bereda tillfälle till inhämtande av upplysande, förädlande, humaniserande och nyttiga lärdomar, att understödja varje medlems redliga strävan till materiell förkovran och vid dess oförvållat iråkande sjukdom söka medelst vissa bestämda eller tillfälliga avgifter underlätta bördan av ekonomiskt betryck.”

Westerås Arbetareförening huserar i dag i en egen fastighet på Slottsgatan 19. Föreningen disponerar en stor lokal på bottenvåningen, resterande ytor i fastigheten är uthyrda som kontor.

Under 1800-talet fanns ett 50-tal arbetareföreningar runt om i landet, I dag finns sex föreningar i Sverige; Stockholm, Visby, Norrköping, Örebro, Arboga och Västerås samt tre i Norge; Bergen, Trondheim och Tromsö. Dessa föreningar har en sammanslutning, Nordens samarbetande arbetareföreningar, NSAF, som tar upp gemensamma frågor och arrangemang, till exempel Kanonslaget, som är en årlig golftävling, öppen för medlemmar från samtliga föreningar. Värdskapet för NSAF:s årsmöte roterar mellan föreningarna.

Westerås Arbetareförening har i dag cirka 240 medlemmar, 140 herrar och 100 damer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.